Nyhetsbrevet for stolte forvaltere
Problemer med visningen? Åpne i nettleser
Nyhetsbrev fredag 28. januar

Oversikt over utvikling i laksefiske i elv, sjø og totalt for årene 1993-2021. Kilde: SSB (via. Mdir)

78 296 laks

Fasiten for fjoråret ble enda dårligere enn forventet. Vi snakker om dårligste sesong noensinne.

I fjor havnet villaksen på Rødlista som «nær truet». Bakgrunnen er at det kommer stadig færre laks tilbake fra havet, trass i at ansvarlig lokal forvaltning som regulerer sportsfisket sørger for at elvene har nok gytefisk. Fjorårets fangsttall fra SSB kom i dag, og bekrefter dette. Kun 78 296 laks ble fanget, hvorav 56 939 ble avlivet. Norske Lakseelver hadde. på bakgrunn av innsamlede tall til vår fangstoversikt, anslått ca 86 000. Fasiten ble altså enda verre.

Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet og flere andre miljø- og villaksorganisasjoner, skal nå ha et fellesmøte med Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet for å diskutere hva som kan gjøres med situasjonen for oppdrett og villaks.

Det finnes løsninger. Veien framover må sikre at oppdrett kommer over i produksjonsmetoder som ikke påvirker villaks og sjøørret. Dette vil vi diskutere med departementene i fellesskap. Tiden for handling er overmoden.

Teamsmøte med presentasjon av digitale fiskerkortløsninger

Vi har invitert inatur/Scanatura og Elveguiden til å presentere sine respektive løsninger for digitale fiskekort i et teamsmøte for forvaltningslag og andre fiskekortselgere. En overgang til digitale fiskekort er en fornuftig og framtidsrettet løsning som gir bedre oversikt, større kontrollmuligheter og viktig informasjon om fiskere, fiskepress og fangst.

Mer info og påmelding finner du her.

Villaksauksjonen

VI minner om at villaksauksjonen til Reddvillaksen. På grunn av fortsatte koronarestriksjoner, blir det også i år en nettbasert auksjon fra 10. februar til 24. februar. Mange valdeiere og forvaltningslag organisert i Norske Lakseelver bidrar, og vi takker for den store generøsiteten. 

Veldig nyttig verktøy

For forvaltningslag er det vanskelig å holde oversikt over alle offentlige høringer som kan påvirke laks og sjøørret i elva. Gjennom Høringsradaren, har dere nå muligheten til å se hva som skjer i kommunene elva deres renner gjennom og i fjordene utenfor. Her finner dere oversikten over pågående høringer rundt arealplaner, veitraseer, akvakultur, industritomter og annet som kan påvirke livet i elva.

Hardangerfjordseminaret
På grunn av korona har Hardangerfjordseminaret blitt kanselert flere ganger, men nå er det klar for nytt forsøk. Hold av datoene 6-7. mai. Stedet er som vanlig Nordheimsund.
 

VI minner om at valgkomitéen i Norske Lakseelver søker kandidater

Kjenner du noen gode kandidater til styret i Norske Lakseelver? 

4 styremedlemmer (inkl. styreleder) og 3 varamedlemmer er på valg i 2022.

Les hele saken på våre nettsider

Landsmøtet avholdes på Gardermoen 25.-26. april 2022

Du kan også følge Norske Lakseelver på Facebook, nett Instagram og YouTube

 

.
Endre dine opplysninger | Meld deg av e-postlisten
MailMojo