Nyhetsbrev fra Norske Lakseelver - lakseelver.no Åpne i nettleser
 
logo
 

Blir det storlaks i år? Sesongen har åpnet i en del elver og snart braker det løs de fleste steder.

FØLG VILLAKSENS ÅR PÅ VILLAKS2019.NO
 

Kun en ukes tid igjen til den store starten i lakseelvene våre. Noen har jo tjuvstarta litt og det er meldt om fine fisk fra både Bjøra, Årdalselva og Numedalslågen. I år blir det stor feståpning i Stjørdalselva i forbindelse med Villaksens år. Hit kommer klima- og miljøminister Ola Elvestuen, det blir premiere på filmen om den fantastiske villaksen, stor fiskekonkurranse og mye annet. Forhåpentlig vis er det godt med fisk på elva. Overvåkingsfiske ved Agdenes viser at innsiget av storlaks ligger over fjoråret (selv om det er små tall foreløpig). Norske Lakseelvers fagansvarlige, Erik Sterud, er forholdsvis optimistisk når det gjelder årets innsig av mellomlaks, men været vil jo avgjøre fiskemulighetene i elvene utover sommeren. Vi får håpe på bedre spredning av nedbøren enn i fjor.

Nordpå er det oppdrettslaksen som har skapt de store overskriftene de siste dagene. Det dør nå millioner av laks på grunn av giftig algeoppblomstring. Dette er en dyretragedie som også rammer lokalsamfunn gjennom permitteringer av ansatte o.a. Problemet kunne trolig vært unngått om industrien hadde produsert i lukkede anlegg i sjøen, noe som også ville hindret fri flyt av sykdom og lus til villfisk, samt satt en stopper for de stadige rømmingene. Utslipp av næringssalter fra anleggene går også rett i fjorden gjennom hele vinteren og er trolig med på å øke algeoppblomstringen når den først skjer. Vi håper at dette kan være en øyeåpner for politikere og sjømatindustri. Det er ikke bare villfisk og reker/krepsdyr som rammes av produksjonen i åpne merder, men også industrien selv.

Mange spør seg om algeoppblomstringen også får betydning for villakssmolten som går ut i fjordene på denne tiden. Erik Sterud mener at smolten vil ha muligheten til å navigere seg vekk fra algeområdene og dermed ikke er så utsatt. 

Men vi er inne på oppdrett. I oktober skal ekspertgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning på anadrom laksefisk legge fram sin vurdering av påvirkningen i de forskjellige oppdrettssonene langs kysten. Ved forrige runde ble det ingen nedtak i de røde sonene, ettersom industrien ikke hadde fått nok tid på seg (sic.). Nå har fiskeriminister Harald Tom Nesvik sagt at røde soner skal ned. Så får vi se hvor mange røde Fiskeridepartementet ender opp med. I 2017 overstyrte departementet ekspertgruppen på vurderingen av sone 7, som fikk vekst, trass i at den i utgangspunktet stod på frys.

Den samme ekspertgruppen har nylig oppsummert kunnskapen om hvilke konsekvenser lakselus produsert i oppdrettsanlegg har for sjøørretbestandene. Dette er begynnelsen på et arbeid for å utvikle en miljøindikator for sjøørret som kan brukes inn mot «Trafikklyssystemet» og handlingsregelen for vekst i oppdrettsnæringen. Norske Lakseelver mener at det er bra at sjøørreten tas med i dette arbeidet.

Utenlands er det nå en større mobilisering for å få endret oppdrettsmetodene til lukkede systemer. Ikke ukjente Sir David Attenborough har nå hivd seg på og er sterkt kritisk til dagens praksis.

Om du fortsatt er usikker på hvor du skal dra og fiske i år, kan vi anbefale en titt på lakseelver.no

Skitt fiske! og husk å sjekke lokale arrangement. Det er 250 av dem i år.

Ikke glem å få med deg fotoutstilingen vår. Den går på rundgang til en del byer i sommer. Oversikten finner du her.

 

 
 
 
 
følg oss
Website Facebook  Instagram 
del
  facebook   Del
 
  Tweet   Tweet
 
  Tweet   Tips en venn
 
Endre dine opplysninger
Meld deg av e-postlisten
MailMojo
Del nyhetsbrevet på Facebook
Tweet